Infotheek

Onderstaande is een opsomming van websites waar allerlei informatie te vinden is om verder te komen in de wereld van de ZORG.

 

anbilogovoorzelo

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, Stichting Zelo heeft ook deze status.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

  Meerkosten.nl

U kunt deze aftrekpost gebruiken als uw ernstig gehandicapte kind, broer, zus of iemand van wie u de mentor of curator bent normaal gesproken in een zorginstelling woont, maar regelmatig bij u logeert. Er geldt geen drempel.

 

logo_zorgkantoor

Veel gestelde vragen over de WLZ en uitleg over soorten van zorg.

 

KIEWIE 1

Project KIEWIE is ontwikkeld door Stichting Zelo, om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met mensen met een beperking.

 

Meervoudig ondersteund ;

aNCogcMd_400x400

De BOSK, als vereniging voor mensen met een meervoudig complexe handicap, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je als ouder gesteund weet in een fase van onzekerheid die niemand kan wegnemen. Juist dan is de ervaringskennis van andere ouders van grote waarde. Deze ervaringskennis hebben we in samenwerking met professionals ingezet om checklists en korte filmpjes te ontwikkelen. Meervoudig Ondersteund is uitgewerkt in negen thema’s: binnen deze thema’s bieden we praktische checklists aan, met tips, handvatten en adviezen, en zijn er filmpjes geproduceerd, waarbij steeds een ander gezin aan bod komt met een ernstig meervoudig beperkt kind. Naast informatie hopen we dat je hier kracht en inspiratie uit zult halen om toe te passen op je eigen situatie.

 

Meerkosten

De aftrek van zorgkosten.  Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen?

 

woningaanpassingen

Het opzetten van een kleinschalige woonvorm of zorgboerderij vraagt durf, inzet en kennis.

Niet alleen over het bijeen zoeken van de juiste deelnemers. Maar ook over wie de zorg kan leveren. Of welk (type) gebouw geschikt is. Niet ieder gebouw of bouwplan is geschikt voor uw doel. Bij lichamelijke handicaps zijn veel aanpassingen nodig.

 

Uden_logo_fc100

Wegwijzer naar hulp en ondersteuning.

 

logo-rijksoverheid

Wanneer heb ik recht op Wajong?

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

 

logo-rijksoverheid

Hoe verandert mijn zorg?

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen.Had u of uw kind op 31 december 2014 een geldige indicatie voor AWBZ-zorg of jeugdzorg? Dan vindt u hier informatie over uw overgangsrechten.

 

logo-rijksoverheid

Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo).

 

logo-rijksoverheid

Leveringsvormen (instelling, V.P.T, MPT en PGB)

Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg hoeven niet per se in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

 

Gehandicapten

Bent u zelf gehandicapt of iemand in uw directe omgeving?

Op deze pagina vind u álles over handicaps.

 

Per Saldo

Actualiteit en de gevolgen voor woon- en ouderinitiatieven.

De afgelopen periode is veel veranderd in wet- en regelgeving en voor 2015 staan er nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Woon- en ouderinitiatieven hebben al enkele gevolgen ondervonden. Per Saldo is in de problematiek van de wooninitiatieven gedoken en zet in deze bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 

logo-amarant

Amarant ondersteunt ouderinitiatieven waarbij ouders zelf zorgen voor de huisvesting van hun kinderen.

We bieden ondersteuning bij het regelen van financiering, het afhandelen van overheidsprocedures, de ontwerpfase, bouw, oplevering en inrichting van de woning.

 

Logo-FVG

Wij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

 

Nederlandse zorgautoriteit

In beleid en regels vindt u beleidsregels, circulaires, nadere regels, tarieven, prestaties en formulieren van de NZa.

Ook treft u hier informatie over de AWBZ, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en een link naar de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

 

logo%20stinafo

Als ouder of verzorger van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte kunt u een aanvraag voor ondersteuning indienen bij Stinafo.

Ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

 

9079906_orig

Het LSW adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd.

 

logoMeentGroep

Iedereen met een beperking of chronische ziekte kan bij ons terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden.

Van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken, tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken. Wij weten tegen welke problemen u aanloopt. MEE helpt u om deze problemen zelf op te lossen, zodat u zelf weer verder kunt. Wij zijn er voor jong én oud.

 

NSGK

De Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind.

 

logo_Oranje_Fonds

Het Oranje Fonds is een Nederlandse stichting te Utrecht die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving.

 

mantelzorger

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander.

Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger.

logo_zorgkantoor

Een belangrijke taak van het zorgkantoor is om u als cliënt te ondersteunen bij uw Wlz-zorg.

Dit doen wij onder andere door u als betrokkene bij de Wlz, (toekomstige) cliënt of geïnteresseerde informatie te geven over de Wlz. Ook kunt bij ons terecht met al uw vragen over de Wlz. Bijvoorbeeld over hoe het werkt in de Wlz, hoe u in aanmerking komt voor Wlz-zorg of bij welke zorgaanbieders in onze regio u terecht kunt voor Wlz-zorg in natura.

 

cizlogo

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

aangepast bouwen

Adviesbureau Aangepast voor U heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en Uitgankelijkheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperking en ouderen.

 

NiBud

Wilt u weten wat iets gemiddeld kost, dit kunt u opzoeken op de site van het NIBUD.

Zorgkosten: wie betaalt wat?